İş sağlığı ve güvenliği, insani kaygıların en önemli yönlerinden biridir. Tüm mesleklerde çalışanların; üst düzeyde fiziksel, zihinsel ve sosyal refahının teşvik edilmesi ve sürdürülmesi için çalışma ortamının işçilere uyarlanması çok önemlidir. Bu şartların sağlanmasında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları tüm dünyada uygulanmaktadır.