Prof. Dr. Yıldız Akpolat öncülüğünde hazırlanmış bu kitap Türkiye’ye Doğu sınırı üzerinden girişlerin çok büyük çoğunlukta kaçak yollarla yapıldığı, gelen göçmenlerin çoğunluğun Afgan kökenli, erkek, eğitim ve gelir düzeyi düşük, mesleği olmayan ya da niteliksiz işlerde çalışan kişilerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Göçmenlerin, gerek göç yollarında ve gerekse de Türkiye’de bulundukları “yerlerde” birçok sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ekonomik faktörler göçün itici bir gücü olarak, göç etme nedenlerinde ön plana çıkmıştır.