“Dünyanın en çok sığınmacı ağırlayan ülkesi” unvanına sahip Türkiye’de toplam nüfusun %4’ten fazlasını oluşturan Suriye uyruklular hızla yerleşik göçmen niteliğine sahip bir topluluğa dönüşmekte. Bu durum ülkemiz için yeni bir olgu teşkil ediyor: Türkiye artık gelişmiş Avrupa ülkeleri gibi yoğun oranda göç alan ve önemli boyutta yabancı kökenli nüfus barındıran bir ülke konumuna gelmekte. Bugünden itibaren Türkiye toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan geleceği bu gerçek göz önünde bulundurularak ele alınmak zorundadır. Elinizdeki kitapta 13 ayrı üniversitede değişik uzmanlık alanlarında görevli 16 araştırmacının birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları birleştirdik. Suriyelilerin Türkiye’deki varlığının boyutları ve yaşadıkları sorunlar nelerdir? Sosyal, ekonomik ve hukuksal konumlarının niteliği nedir? Suriyelilerin varlığı toplumumuzda neyi, hangi yönde değiştirmektedir? sorularına beraberce cevap aradık.