Gemoloji, konu edindiği malzemeler (sadece süstaşlarını konu alır; yaklaşık 300 adet civarındadır) itibariyle, mineralojinin (tüm mineralleri konu alır; yaklaşık 4.000 adet civarındadır) daha dar kapsamlısıdır. Her ne kadar süstaşlarını oluşturan malzemeler arasında mineraller dışında az da olsa kayalar (yaklaşık 5 adet) ve taşlaşmış organik malzemeler (yaklaşık 8 adet) de bulunsa da, bu malzemelerin çoğunlukla mineral kökenli olmaları, süstalarının bilimsel incelemesinde mineralojik bilginin büyük önem taşıdığını ortaya sermektedir.