Batı dünyasının Orta Çağ`ı her anlamda bir dengelenme, bir ayak uydurma, yenilenme dönemidir. Batı Roma İmparatorluğu`nun 476`da yıkılışından sonra ayakta kalan kilise hâkimiyetini giderek sağlamlaştırmış, zamanla dünyevi güçlü liderler ortaya çıkmış ve yönettikleri halkların kendi ulus kimlikleri ile Roma mirasının harmanlanması söz konusu olmuştur. İşte bu şekilde bugünkü Avrupa`nın temelleri atılmış ve yaklaşık 1000 yıl süren (V.-XV. yüzyıllar) Orta Çağ süresince hem Doğu`da hem Batı`da iyisiyle kötüsüyle pek çok şey yaşanmıştır. Bu kitabı hazırlama fikrini bize veren şey ise, aynı dönemde Doğu`da yaşanan gelişmeler pek çok çalışmaya konu edilerek öğrencilerin ya da okuyucuların hizmetine sunulurken Batı kısmının eksik bırakılmasıdır. Bunun bir kanıtı Orta Çağ Avrupa Tarihi dersinin lisans ders müfredatında bazen hiç yer verilmeyen bazen de iki kredi ile sınırlandırılan bir ders olmasıdır. Oysa bu 1000 yıllık dönem, hem Avrupa hem dünya tarihi için oldukça önemli bir dönemdir. Gerek bu durum, gerekse ülkemizde Orta Çağ Avrupa tarihini haftalık programa bölerek bütünüyle ele alan bir ders kitabının olmaması gerçeği bizi cesaretlendirmiş, elimizi kuvvetlendirmiştir.