“Olimpik Stil Halter Eğitimi ve Ağırlık Antrenmanlarında Çalışan Kas Grupları” adıyla hazırlanan bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, halter sporunun kısa tarihçesinden söz edilmiştir. İkinci bölümde, olimpik spor branşları arasında yer alan halter sporundaki teknik hare-ketler ve halter antrenmanlarında sıklıkla uygulanan yardımcı hareketler ele alınmış, ayrıca anlatılan konular fotoğraflarla desteklenmiştir. Üçüncü bölümde ise vücut geliştirme aletleri kullanmadan halter salonu içerisinde bar ve dumb-bell ile yapılabilecek ağırlık egzersizlerinin uygulanış şekli ve bu egzersizlerde çalışan kas grupları kas-iskelet sistemi üzerinde gösterilmiştir. Bu kitap ağırlık antrenmanları yapmak isteyen veya yapmakta olanlar ile halter sporuna başlayacak sporculara temel bir başvuru kaynağı olması amacı ile hazırlanmıştır.