Genel muhasebe bilgisi ve uygulamaları bütün olmakla birlikte dönem içi işlem ve kayıtları ile dönem sonu işlem ve kayıtları birbirinden farklıdır. Dönem içi muhasebe uygulamalarında amaç işletmenin parayla ifade edilen işlemlerinin tespiti ve kayıtlanması olduğu halde dönem sonu muhasebe uygulamalarına ise kayıtlara alınmış olan bilgilerin fiili durum ile karşılaştırılarak işletme raporlarının hazırlanmasına yöneliktir. Muhasebe tanımı içerisinde vurgulanan bu iki konu birbirlerinden amaçları yönüyle farklılık göstermekte olup, ayrı olarak ele alınması uygun bulunmuş ve bu çalışma muhasebe II olarak sunulmuştur.

Benzer Kitaplar