Taşıtlar mekaniği, taşıta etki eden kuvvetler ile taşıtın hareketleri arasındaki ilişkiyi inceler. Taşıtın davranışlarını anlamak, taşıtlar mekaniği konusunda yeterli bir ön bilgiye sahip olunması gerektirir. Bu ders notlarında taşıtlar mekaniği ele alınırken, teknikerlerin ihtiyaç duyacağı temel bilgi düzeyini oluşturmak amacı hedeflenmiştir.