Örgün lisans ve İLİTAM öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bu kitapta hem Müsned türü eserlerden hem de ale’l-evbâb türü hadis kaynaklarından örnek metinlere yer verilmiştir. Böylece öğrencilerin her iki türdeki hadis kaynaklarının usulünden ve metin özelliklerinden haberdar olmaları hedeflenmiştir. Eserin ilk iki ünitesi ise öğrencilerin temel hadis ilmi konuları olan Hadis Tarihi ve Edebiyatı ile Hadis Usulü’ne dair bilgilerini tazelemeyi hedeflemektedir. Hadis metinleri seçilirken temel hadis kaynakları esas alınmıştır. Ayrıca harekeli metinlere yer verilerek öğrencilerin bu konuda yaşadıkları zorluklar hafifletilmiştir. Metinlerin tercümeleri de verilerek öğrenciye kolaylık sağlanmıştır. Eserimizin istifadeye medâr olması dileğiyle…