Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, 18. yüzyıldan itibaren dünya siyasi tarihi kapsamında, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki yenileşme hareketleri, Cumhuriyet’e giden süreç, Cumhuriyet’in ilanı ve devrimler ile bunların günümüze etkileri bakımından oldukça önemli olay ve olguları kapsamaktadır. Dolayısıyla Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayan ve geliştiren yeni nesiller yetiştirmeyi amaçlamak dersin en önemli amaçları arasında yer almaktadır.