Öğretim kurumlarımızın her kademesinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersi ile çok yönlü amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Fakülte ve yüksekokullarda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersi bu, okulların fen ya da sosyal bilim alanında çalışmasına bakılmaksızın aynı biçimde önemle ele alınır. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersi sadece geçmişi anlatan statik bir ders değildir. Türk gençliğine yakın tarihte olan olayları değerlendirip ışık tutan, onlara gelecekle ilgili doğru ve faydalı kararları alabilmesini sağlayan dinamik bir kültür dersidir.