Ülkemizde çocukluk dönemi dini gelişim ve din eğitimi konularında çalışmaların az olması bu araştırmanın yapılması için güçlü bir neden olmuştur. Gelişimsel olarak her yaş döneminde çocukların fiziksel, bilişsel, dil, psiko-sosyal ve dini gelişim açısından nasıl bir ilerleme içerisinde olduğunu anlamak “Nasıl bir din eğitimi?” sorusunun cevabını verebilmek açısından gereklidir. Doğası itibariyle din eğitimi çalışmalarında psikoloji, teoloji ve pedagojinin bütünlük içerisinde ele alınması önemlidir. Bu bakımdan çalışmanın birinci bölümünde din eğitiminin felsefesi bağlamında insanın anlam arayışı ve din eğitim ilişkisi tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde gelişimin doğası incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmanın metodolojisi anlatılmış ve dördüncü bölümde bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde ise sonuçlar ve din eğitimi ile ilgili pedagojik ilkeler açıklanmıştır. Bu çalışmanın başta anne ve babalar olmak üzere, eğitimcilere, İlahiyat ve Eğitim Fakültesi öğrencilerime ve meslektaşlarıma katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ayrıca anlayışı ve çalışmaya katkısından dolayı kızım Masal Ceren’e (9 yaş) şükranlarımı sunuyorum.