KADIN, KALKINMA VE EĞİTİM Yükseköğretim Kurumları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı Geliştirme: CALİPER Projesi Deneyimi – Gökay Özerim, Güldan Kalem ve Burcu Kiper Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Cam Tavan Algılarının İncelenmesi – Gülçin Terzi ve Levent Deniz Kadının Yoksullaşması: Sağlık Hakkı Bağlamında Hijyen Ürünlerine Erişim – Elif Demirbaş, Meryem Erol ve Aleyna Yıldırım Türkiye’de Kalkınma Planlarının Yapılandırmasında Kadının Güçlen(diril)mesi Paradigması ve Arka Plan Analizi – Nuran H. Belet Türkiye’de Kadın İstihdamı Üzerine Değerlendirmeler – Mukaddes Güler KADIN, TOPLUM, MEKÂN VE SANAT Coğrafyaya Cinsiyet Temelinde Yeniden Bakmak: Kuramsal Bir Tartışma – Ceren Avcil Mekânsal Adaletin Ekofeminizm Bağlamında Değerlendirilmesi – Sema Haritash Eroğlu ve Duygu Koca Dönem Film Afişlerinde Yer Alan Kadın Giysilerinin Özellikleri ve Afişlerin Göstergebilim ile Analizi – Şerife Gülcü Yıldız ve Yasemin Yasa Sanat Pazarında Kadın Olmak ve Feminist Hareket – Merve Mehtap Bulut ve Serkan İlden KADIN VE EDEBİYAT Jeanette WInterson’ın Taş Tanrılar Romanında Ataerkil Düzene Yeşil Bir Başkaldırı – Nazan Yıldız Tiyatromuzda Modern Kadın Meddah Uygulamalarından İki Örnek: Kadın Olmak – Zilli Şıh – Nurhan Tekerek Atatürk Devri Türk Romanında Yeni Bir Mesleğin Yansıması Olarak Daktilo Kız Tipi – Bilâl Kas KADIN, SİNEMA VE MEDYA NetflIx Türkiye “Orijinal” Dizilerindeki Cinsiyet Temsilleri Üzerine Feminist Bir Okuma – Hasan Cem Çelik Ev İçi Emeğin Sinemadaki İmgeleri – Selime Büyükgöze