Bu çalışma, halkevlerinin Yozgat yerelindeki Bozok Dergisi'nin 1938-1941 yılları arasında çıkmış 14 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı sayılardaki eksiklik derginin orijinal halindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.