Bu çalışma, halkevlerinin Sivas yerelindeki Orta Yayla Dergisi'nin 1936-1938 yılları arasında çıkmış 16 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı sayılardaki eksiklik derginin orijinal halindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.