Bu çalışma, halkevlerinin Muğla yerelindeki Muğla Dergisi'nin 1937-1938 yılları arasında çıkmış 17 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Bazı sayılardaki eksiklik derginin orijinal halindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.