Bu çalışma, halkevlerinin Kars yerelindeki Doğuş Dergisi'nin 1936 yılında çıkmış 6 sayısının orijinal halleri korunarak elektronik ortama aktarılmasıyla hazırlanmıştır. Dergi sayılarındaki bu eksiklik orijinal kaynağa ulaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.