“Bu metni kimler okur ve kimlerde nasıl bir farkındalık yaratır tahmin etmek çok zor, fakat bu araştırmanın nihai amacı bildikleri toprakları bırakarak Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış çocukların en azından bir kısmının sesini duyulur kılmaktı. Bilimsel araştırmalar çoğunlukla olanı analiz etmek ve görünür kılmak için yapılır. Benim buradaki amacım bundan biraz daha fazlaydı. Yıllardır göçmenlerin ya da mültecilerin topluma entegrasyonları yerel bağlam dikkate alınmayarak yapılmaya çalışıldı. Literatürde var olan önemli katkılara rağmen entegrasyon yine de pek çok ülke için mültecilerin omuzlanması ve toplumun istediği bireyler haline dönüşmeleri üzerine kurgulanmış durumda. Yaptıkları çalışmalarla bu kurguyu bozmak için uğraşanlara bu çalışmayla ben de katkıda bulunmak istedim. Bunu hem de mülteci ve göç çalışmalarında seslerine pek de kulak kabartılmayan çocuklar özelinde gerçekleştirmek istedim. Tek bir çalışmayla onların hayatını değiştiremem belki ama yine de onları duyulur kılma sorumluluğu benim en büyük motivasyon kaynağım oldu.”

Benzer Kitaplar