This book, titled “Cities and Society in the Context of Disasters and Migration”, discusses how cities and societies cope with disasters and migration, how they transform them, and how these processes can be understood in a broader societal and environmental context. By bringing together the views and analyses of a number of experts, this book brings a wide variety of perspectives to these important issues. Bu kitap, “Afetler ve Göç Bağlamında Kentler ve Toplum” adıyla, kentlerin ve toplumların afetler ve göçle nasıl başa çıktığını, bu durumla-rın onları nasıl dönüştürdüğünü ve bu süreçlerin daha geniş toplumsal ve çevresel bağlamda nasıl anlaşılabileceğini tartışıyor. Bu kitap, bir dizi uzmanın görüşlerini ve analizlerini bir araya getirerek, bu önemli konulara çok çeşitli bakış açıları getiriyor.