Yükleniyor

1.Temel Bilgiler ve Kavramlar 2.Borç İlişkisinin Kaynakları 3.Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 4.Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 5.Borçların Hüküm Ve Sonuçları 6.Borca Aykırılık 7. Borçların Sona Ermesi ve Zaman Aşımı 8. Borç İlişkilerinde Bazı Özel Durumları