1640 İngiliz Devrimi hakkındaki bu inceleme, on yedinci yüzyılın olaylarına bilinegelenden farklı bir yorum getirmektedir; 1640-1660 İngiliz Devrimi, 1789 Fransız Devrimi gibi büyük bir toplumsal harekettir. Feodal düzeni koruyan devlet iktidarı alaşağı edilmiş, iktidar yeni bir sınıfın eline geçmiş ve böylece kapitalizmin daha özgür gelişmesi mümkün kılınmıştır. İç Savaş, I. Charles istibdadının, Kilise ve tutucu toprak sahiplerinin gerici güçleri tarafından savunulduğu bir sınıf savaşıdı. Parlamento, kent ve köylerde ticaret ve sanayi ile uğraşan sınıfların coşkun desteğine, küçük toprak sahiplerine, ilerici eşrafa ve nüfusun daha geniş kesimlerine seslenebildiği için kral'ı yendi. Cromwell'in şahsında simgeleşen 1640 İngiliz Devrimi, eskimiş feodal krallıkları tasfiye ederek, kısa sürede tüm Avrupa'yı ve gidecek dünyayı saran burjuva devrimlerinin kıvılcımı oldu...

Benzer Kitaplar