İçel Bölgesi coğrafi yapı olarak dağlık ve sarp bir araziye sahiptir. Bölgenin coğrafi yapısının yaylak ve kışlak için uygun olması beraberinde konar-göçer teşekküllerin bu bölgeye yerleşmesini getirmiştir. Nitekim konar-göçer sayısının fazlalığı da bunun bir göstergesidir. İçel Bölgesinin önemli cemaatlerinden biri hiç şüphesiz Bozdoğanlardır. Bozdoğan cemaatini XVI. yüzyılda Oğuz geleneğine uygun olarak ki grup halinde görmekteyiz.

Benzer Kitaplar