Tarihi bir çalışma yapmak için en önemli hususların başında çalışılacak alanda eksikliğin olmasıdır. Eğer daha önce aynı konuda direkt bir çalışma yapılmamışsa veya çalışma yapıldıktan sonra hala aydınlatılmamış hususların olması gerekmektedir. Çalışmada yeni bir metod geliştirme, tarihi bir problemi aydınlatma yani eksikliği giderme aranılan temel kıstas olmalıdır. Ayrıca en önemli hususlardan biri de çalışma özgün olmalıdır. Menteşe bölgesi üzerine yapılan çalışmalar, son dönemdeki birkaç çalışma hariç tutulursa malesef akademik açıdan yeterli değildir. Son zamanlarda Muğla tarihi-kültürü üzerine akademik ve amatör açıdan yeni yeni çalışmalar yapılmaktadır. Artık Paul Wittek`in Menteşe Beyliği üzerine yaptığı, yıllarca tek olan ve hala da Ortaçağ açısından bu vasfını devam ettiren çalışmasının yanında, bu bölge ile ilgili yapılan yeni çıkan eserler yer almaktadır.

Benzer Kitaplar